Bror Hjorthföreningen

Bild av Mattias Eliasson Bild av Mattias Eliasson

Mattias Eliasson, Bengal Spice

Mattias Eliasson, Naepolitan Dreams (detalj)

Foto: Konstnären

Mattias Eliasson

en värld eller flera
Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2016

3 september - 2 oktober

 
Mattias Eliasson använder och omvandlar ofta enkla material, som te-påsar, överstrykningspennor och post-it-lappar, för att pröva nya betydelser.

I utställningen speglas en bana genom en rymd, en form av rörelse som passerar punkter men ihärdigt fortsätter att dras mot något ovisst.

“Att teckna kan för mig vara att uppleva rörelse och tid, det kan ofta kännas som en direkt översättning av nuet.”

Mattias Eliasson är född 1983. Han har studerat på arkitektskolan i Lund och konst i Stockholm och Amsterdam. Han avslutade sin masterutbildning på Kungl. Konsthögskolan 2016.

Bror Hjorthstipendiet för unga tecknare delas ut av Bror Hjorthföreningen till en konstnär på någon av landets fem konsthögskolor. Med sitt stipendium vill föreningen uppmärksamma teckningen som en egen konstart, samt påminna om Bror Hjorths gärning som enastående tecknare och som professor i ämnet på Konstakademien 1949-59. Stipendiet har delats ut sedan 1992. Sedan 2012 delas det ut vartannat år, tidigare var det varje år. Stipendiesumman är 25.000 kronor.