Bror Hjorthföreningen

Bild av Emelie Sandström Bild av Emelie Sandström

Emelie Sandström, Utan titel

Emelie Sandström, Två solar (jordens undergång)

Foto: Konstnären

Emelie Sandström

Förnimmelsens portar
Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2014

6 september - 5 oktober

 

Dubbelvikt över papperet använder Emelie Sandström teckningen som ett verktyg för att försätta sig i ett meditativt tillstånd där verklighetens gränser löses upp. Samtidigt är teckningen möjligheten att dokumentera eller översätta transens upplevelser.

“Tecknandet är lättillgängligt och till skillnad från andra former av visuell kommunikation så känns det instinktivt och kan därför, via mig, äntra det fysiska rummet med minsta möjliga förorening.[...] I utställningen Förnimmelsens portar har jag låtit teckningen bli bron mellan två verkligheter, den ena synlig och den andra gömd, men båda lika sanna.”

Emelie Sandström är född 1986 i Stockholm. Hon går Masterprogrammet på Konsthögskolan i Malmö.

Bror Hjorthstipendiet för unga tecknare delas ut av Bror Hjorthföreningen till en konstnär på någon av landets fem konsthögskolor. Med sitt stipendium vill föreningen uppmärksamma teckningen som en egen konstart, samt påminna om Bror Hjorths gärning som enastående tecknare och som professor i ämnet på Konstakademien 1949-59. Stipendiet har delats ut sedan 1992. Sedan 2012 delas det ut vartannat år, tidigare var det varje år. Stipendiesumman är 25.000 kronor.