Bror Hjorthföreningen

Cecilia Hultman, Alltings samtidiga lutning, 2012

Foto: Mattias Enström

Cecilia Hultman

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2012

20 oktober - 11 november

 

För Cecilia Hultman är tecknandet ett sätt att närma sig abstrakta och ogripbara fenomen och beskrivningar. I hennes precisa arbeten förenas associationens friare spår och vetenskaplighetens systematiska samlande.

Cecilia Hultman (född 1985) går fjärde året på Konstfack.

Bror Hjorthstipendiet för unga tecknare delas ut av Bror Hjorthföreningen till en konstnär på någon av landets fem konsthögskolor. Med sitt stipendium vill föreningen uppmärksamma teckningen som en egen konstart, samt påminna om Bror Hjorths gärning som enastående tecknare och som professor i ämnet på Konstakademien 1949-59. Stipendiet har delats ut sedan 1992.