Bror Hjorthföreningen

bild på Mattias Eliassons konstverk

Mattias Eliasson

 

 • 2016 - Mattias Eliasson
 • 2014 - Emelie Sandström
 • 2012 - Cecilia Hultman
 • 2011 - Madelaine Sillfors
 • 2010 - Teckning, teckning...
 • 2009 - Sanna Wallgren
 • 2008 - Hertha Hanson
 • 2007 - Tobias Törnqvist
 • 2006 - Åsa Norberg
 • 2005 - Sanna Gabrielson
 • 2004 - Fritz Quasthoff
 • 2003 - Henric Westlund
 • 2002 - Ann Böttcher
 • 2001 - Jenny Granlund
 • 2000 - Kristoffer Nilson
 • 1999 - Veronica Brovall
 • 1998 - Annelie Aaltonen
 • 1997 - Pelle Perlefelt
 • 1996 - Filippa von Krusenstjerna
 • 1995 - Ingela Svensson
 • 1994 - Klara Kristalova
 • 1993 - Katarina Pettersson
 • 1992 - Karin Wikström

Bror Hjorthstipendiet
för unga tecknare

Teckningsstipendiet

är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor och Konstfack. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnärligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien.

Stipendiet delas har tidigare delats ut årligen, men fr o m 2012 varannat år, till en elev på någon av landets fem konsthögskolor. Två kandidater nomineras av vardera skolas lärare. Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus. I stipendiet ingår, förutom stipendiesumman på 25.000 kronor, också en utställning på Bror Hjorths Hus.

2018 års stipendium tilldelas Laleh Kazemi Veisari, Konstfack.
Hennes stipendiatutställning visas 1-30 september i Bror Hjorths Hus.Stipendiet har delats ut sedan 1992