Bror Hjorthföreningen

bild på stipendiater

Moa Lön och Elisabeth Bucht

 

Elisabeth Bucht och Moa Lönn

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat 2017

Elisabeth Bucht och Moa Lönn, frilansande konstpedagoger, tilldelas stipendiet för en lustfullt och inkluderande pedagogik i sitt projektet ”Det händer” på Ribbingsbäcks asylboende utanför Uppsala.

Tillsammans skapade de en konst- och hantverksgrupp och aktiverade både barn och vuxna genom skapande och social språkträning. Under sommaren drev de också ett konstkollo på asylboendet. Projektet utvecklades till "Det händer: Ord". Barn och vuxna skapade tillsammans ord- och bildlappar som blev ett språkträningsspel som ska delas ut till nyanlända runt om i landet under 2017.

Förutom projektfinansiering från Uppsala kommuns kulturnämnd och Uppsala landsting har Moa och Elisabeth också jobbat mycket på ideell basis och lagt ner både tid på att skapa aktiviteter och kraft på att förse människorna med allt från skaparmaterial till cyklar.

Ur ansökan:
”Tillsammans har vi utvecklat en lustfylld och inkluderande pedagogisk verksamhet, som har möjlighet att förflytta sig och dyka upp på olika platser och i olika sammanhang. Som en röd tråd löper medmänskligheten kopplad till skapandet. Grupper bildas och växer genom konstnärligt arbete. Individer och familjer finner glädje, ro och läkning i händernas gemensamma arbete. Vi lyssnar på berättelser under arbetets gång och vi finns tillgängliga som vänner, översätter, språktränar och förklarar hur samhället fungerar. Vi lyfter modersmålen och hemländerna, skapar en mänsklig kontinuitet genom att alltid lyssna, samtala, återkomma, finnas till hands.”

Stipendieresan kommer att gå till Berlin där Eliasbeth Bucht och Moa Lönn vill studera och inspireras av hur man kan möta nyanlända genom konst och skapande och arbeta med integration, något stipendiejuryn anser vara av allmänt intresse för alla som jobbar med museipedagogik. Stipendiaterna kommer att berätta om sitt arbete och sin resa vid ett seminarium under hösten.