Bror Hjorthföreningen

bild på logotype

Paula von Seth

 

Paula von Seth

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat 2016

2016 års konstpedagogstipendium har tilldelats Paula von Seth, Moderna Museet.

Måndag 21 november kl 14-16 berättar Paula von Seth om sitt eget konstpedagogiska arbete och sina intryck från stipendieresan till Storbritannien där hon studerat kreativt arbete med hållbarhetsfrågor i fokus, samt pedagogiskt arbete med värdegrundsfrågor, på INIVA – Institute of International Visual Arts, Autograph APB och Iniva Creative Learning och Horniman museum.

Paula von Seth har en rik och varierad konstpedagogisk erfarenhet i bagaget. Förutom att ha arbetat på Moderna Museet och hållit visningar och verkstäder, samt utarbetat nya workshops, under-visar hon även på konst och designskolor och på CEMUS, Uppsala Universitet. Hon har även producerat och skrivit en pedagogisk uppslagsbok över svensk samtida konst ”Archive of Visions and Actions – Contemporary Art from Sweden” som ingår i det världs-omspännande konstprojekt Imago Mundi. Paula von Seth är också verksam som konstnär.