Bror Hjorthföreningen

Linn Pettersson

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat 2015

2015 års konstpedagogstipendium har tilldelats Linn Pettersson, Röhsska museet.

Vid ett seminarium måndag 9 november kl 14-16 i Bror Hjorths Hus kommer Linn Pettersson att berätta om sitt arbetet på Röhsska museet och om sin stipendieresa till Zona Imaginaria i Buenos Aires, Argentina.