Bror Hjorthföreningen

Elin Magnusson

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat 2014

2014 års konstpedagogstipendium har tilldelats Elin Magnusson, Wanås konst.

Wanås konst är en skulpturpark i Östra Göinge kommun i Skåne som visar internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika installationer. Varje år bjuds nordiska och internationella konstnärer in för att skapa konst i Wanås slottspark. Idag finns över 50 permanenta verk i parken och varje år deltar över 5000 barn i den konstpedagogiska verksamheten.

Elin Magnusson jobbar mycket mångsidigt med konstpedagogik på Wanås konst. Hon har bl a varit projektledare för "X-large", ett projekt med inriktning på tillgänglighet såväl för personer med funktionsnedsättningar som kulturovana. "Konstprat” är en innovativ audioguide där andra röster än experter ger sin syn på konstverken. Elin Magnusson anordnar också konstnärsmöten där barn och unga får möta och jobba tillsammans med. Wanås barnboksprojekt är ytterligare en verksamhet Elin Magnusson är inblandad i.

Elin Magnussons stipendieresa går till London där hon ska besöka Whitechaple Gallery för att se hur de arbetar med språk i tillgängliggörandet av konsten. Hon ska också besöka organisationen First Story som anlitar med hyllade författare för att arrangerar skrivarworkshops i särskilt utsatta skolor i England. Slutligen ska hon också besöka Big Dance, Englands största dansfestival och höra hur Siobohn Davies Dance, ett center för undersökande av samtida konstarter, jobbar pedagogiskt med dans och konst.

Vid ett seminarium 10 november 2014 berättar Elin Magnusson om sitt arbetet på Wanås konst och om sin stipendieresa.