Bror Hjorthföreningen

Emily Fahlén

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat 2013

2013 års konstpedagogstipendium har tilldelats Emily Fahlén, Tensta konsthall.
Hon får stipendiet för att hon ”bedriver ett intressant pedagogiskt arbete med samtidskonsten i en mångkulturell miljö.”.

Emily Fahlén intresserar sig för hur konsten kan närma sig sociala frågor och arbetar särskilt med unga kvinnor som hon anser saknar naturliga mötesplatser i Tensta. Hon har bland annat haft ett modeprojekt för unga tjejer och nu senast Katitzi-klubben för barn 10-11 år. Tensta konsthall arrangerar även konstkollon på skolloven för ungdomar 10- 19 där ungdomarna under en vecka får jobba med ett projekt tillsammans med en konstnär.

Under våren ska Emily Fahlén inleda ett samarbete med den Istanbulbaserade konstnären Ahmet Ögut och ska tillsammans med honom skapa en alternativ kunskapsplattform som heter The Silent University. Emily Fahlén vill genom sin resa till Istanbul förstärka samarbetet med konstnären samt få möjlighet att besöka och träffa personal från den nyöppnade och intressanta konstinstitutionen SALT.

Vid ett seminarium måndag 18 november 2013 kl 14.00 kommer Emily Fahlén att berätta mer om sitt arbetet i Tensta och om sin stipendieresa.

Emily Fahlén är född 1983. Hon är utbildad på Konstfack och Stockholms universitet.