Bror Hjorthföreningen

bild på Helen Karlsson

Helen Karlsson

Foto: Mattias Enström

Helen Karlsson

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat 2012

Bror Hjorthföreningens resestipendium till en aktiv och intiativrik konstpedagog tilldelats 2012 Helen Karlsson, projektledare för konstpedagogiska frågor och metoder på Kulturhuset i Stockholm.

Kulturhuset i Stockholm har årligen en stor mängd besökare och Helens Karlssons konstpedagogiska arbete syftar till att få besökaren att stanna längre och framför allt får ut mer av sitt besök. Hon frågar sig vilka verktyg besökarna behöver för att kunna ta del av utställningen på egen hand? I sitt arbete fokuserar hon på ungdomar och vuxna med svenska som andraspråk och på seniorer.

"Helen Karlssons arbete med pedagogiska ingångar för vuxna och hennes intresse för livslångt lärande och det meningsfulla konsthallsbesöket gör henne till en värdig och intressant mottagare av Bror Hjorthföreningens resestipendium." (Juryns motivering).

Helen Karlsson reste till Berlin och München och besökte bland annat Martin Gropius Bau och Haus der Kulturen der Welt för att undersöka konstpedagogiken på dessa institutioner.