Bror Hjorthföreningen

Moa Lönn och Elisabeth Bucht

Moa Lön och Elisabeth Bucht

 

Konstpedagogstipendiet

Stipendiet är ett resestipendium på 15.000 kr som efter ansökan ges till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid någon av Sveriges museer eller konsthallar. Stipendiat inbjuds också att berätta om sitt arbete vid ett seminarium eller motsvarande i Bror Hjorths Hus.

Stipendiet har delats årligen ut sedan 2009.
2017 års stipendium tilldelades Moa Lönn och Elisabeth Bucht .

2018 år konstpedagogstipendium tilldelas Ingela Jönsson, Länsmuseet Gävleborg.