Bror Hjorthföreningen

Sara Karlsson

Foto: Trine Fransson

Sara Karlsson

Bror Hjorthföreningens folkmusikstipendiat 2015

2015 års folkmusikstipendium har tilldelats Sara Karlsson.
Hon får stipendiet för sitt levande, naturliga och övertygande spelsätt som är influerat av den hälsingska låtspelstraditionen"”.

Sara Karlsson har rötterna i Hälsingland och det är därifrån hon har hämtat sin musikaliska inspiration. Hon växte upp i en folkmusikfamilj, mamma och pappa spelade båda och det rådde aldrig någon tvekan om vad hon skulle hålla på med. Hon började på musikskola när hon var sju – och folkmusiken har alltid följt med henne. När det blev dags för högre studier, föll valet på Musikhögskolan Ingesund.

Det är musikhögskolorna med utbildning i folkmusik som föreslår högst tre kandidater var. Kandidaterna får framföra sin musik på film och bedöms av en jury. Förutom prissumman på 25 000 kronor ingår också en solokonsert på Bror Hjorths hus i Uppsala.
Juryn har bestått av spelmännen Ole Hjorth och Sonia Sahlström samt f.d. läns-musikchefen Göran Kåver.