Bror Hjorthföreningen

bild på Sara Karlsson

Sara Karlsson

Foto: Trine Fransson

  • 2017 - Ingen stipendiat
  • 2015 - Sara Karlsson, fiol
  • 2013 - Elin Jonsson, fiol
  • 2011 - Josefina Paulson, nyckelharpa
  • 2010 - Lena Jonsson
  • 2009 - David Eriksson
  • 2008 - Magnus Holmström
  • 2007 - Joel Bremer
  • 2006 - Hanna Wiskari

Folkmusikstipendiet

Folkmusikstipendiet

Folkmusikstipendiet delas ut för att erinra om Bror Hjorths stora intress och insatser för svensk folkmusik. Stipendiet delas sedan 2011 ut vartannat år.

Med stipendiet vill Bror Hjorthföreningen uppmuntra unga spelmän/folkmusiker och visa den svenska folkmusikens betydelse som musikaliskt uttryck för solospel på instrument och för sång.

Bror Hjorthstipendiets jury har beslutat att inte dela ut något stipendium 2017. Trots flera lovvärda insatser, fann juryn att ingen av de nominerade riktigt nådde upp till den kvalitet som krävs.

Inför varje beslutstillfälle inbjuds de musikhögskolor som har musikerutbildning med inriktning på svensk folkmusik att föreslå högst tre kandidater. Svensk folkmusik kan också ingå som inriktning inom individuell studiegång inom musikerutbildning i Göteborg, Malmö och Stockholm. Till stöd för förslagen ska videoinspelning eller motsvarande bifogas.

Stipendiet utses av en jury vald av Bror Hjorths familj och Bror Hjorthföreningen.

I stipendiet ingår, förutom stipendiesumman, också en konsert på Bror Hjorths Hus. Stipendiesumman bestäms inför varje beslutstillfälle.