Bror Hjorthföreningen

bild på Cecilia Hultman

Cecilia Hultman, teckningsstipendiat 2012


 
bild på Elin Jonsson

Elin Jonsson, folkmusikstipendiat 2013


 
bild på Helen Karlsson

Helen Karlsson, konstpedagogstipendiat 2012

Bror Hjorthföreningens stipendier

Teckning, folkmusik och konstpedagogik

Teckningsstipendiet

är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor och Konstfack.
Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnärligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien.
Stipendiet delas fr o m 2012 ut varannat år till en elev på någon av landets fem konsthögskolor.
Läs mer om teckningsstipendiet

Folkmusikstipendiet

delas ut för att erinra om Bror Hjorths stora intresse och insatser för svensk folkmusik.
Med stipendiet vill Bror Hjorthföreningen uppmuntra unga spelmän/folkmusiker och visa den svenska folkmusikens betydelse som musikaliskt uttryck för solospel på instrument och för sång.
Stipendiet delas ut vartannat år.
Läs mer om folkmusikstipendiet

Konstpedagogstipendiet

är ett resestipendium som delas ut till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid någon av Sveriges museer eller konsthallar.
Stipendiet delas tillvidare ut årligen.
Läs mer om konstpedagogstipendiet