Bror Hjorthföreningen

bild på något

 
Mer om upphovsrätt på
BUS hemsida

Om Bror Hjorthföreningens upphovsrätt

och droit de suite

År 1985 fick föreningen i enlighet med Margareta Hjorths testamente i gåva hennes andel av upphovsrätten till Bror Hjorths konst. Sedan några år gäller vid vidareförsäljning av konstverk s k droit de suite eller följerätt) att en viss ersättning skall erläggas vid all försäljning av konst i handel, auktionsföretag m m.

Genom att föreningen ingått avtal med BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), har BUS för föreningens räkning bevaka olika publiceringar och försäljningar avBror Hjorths verk.

Ersättning utgår till den som innehar upphovsrätten och detta gäller 70 år frånupphovsmannens död.