Bror Hjorthföreningen

bild på styrelse

Bror Hjorthföreningens styrelse

Föreningen hade sitt senaste årsmöte den 30 mars 2017. På mötet omvaldes Ingrid Hemström till ordförande. Magnus Haag och Evert Wallström valdes till nya styrelseledamöter att ersätta Joakum Löfkvist och Maria Bjersby-Stenudd.

Styrelsen har konstituerat sig enligt följande:

  • Ingrid Hemström, ordförande
  • Ylva Hillström, vice ordförande
  • Sigrid Hansen, sekreterare
  • Evert Wallström, kassör
  • Karl-Evert Mosten, sponsoransvarig
  • Magnus Haag, ledamot
  • Ulla Fries, ledamot

 

Valberedningen består av Mattias Enström (sammankallande), Lisen Hessner och Synnöve Gahrén.