Bror Hjorthföreningen

bild på något

Bror Hjorthföreningens stadgar

Bror Hjorthföreningens mål är

att väcka och utveckla intresset och förståelsen för Bror Hjorths konst och bidra till att Bror Hjorths Hus i Uppsala fungerar som en mötesplats för enskilda och grupper

att stödja verksamhet i Bror Hjorths Hus som kan skapa förståelse och intresse även för andra konstnärers konst, deras strävan, villkor, arbetssätt och arbetsförhållanden

att verka för att miljön i Bror Hjorths Hus bevaras

att stödja konstpedagogiskt utvecklingsarbete i Bror Hjorths Hus

att främja forskning om Bror Hjorths konst

att betona betydelsen av sambandet mellan konst, liv och samhälle

Bror Hjorthföreningens stadgar (pdf)