Bror Hjorthföreningen

Konstpedagogstipendium 2018

Nu är det dags att söka årets konstpedagogstipendium. Stipendiet är ett resestipendium på 15.000 kr. Sista ansökningsdag är 5 mars 2018.

Läs mer om stipendiet —>

Teckningsstipendium 2018

2018 är det åter dags att utse en tecknings-stipendiat bland unga tecknare på landets konsthögskolor. Inbjudan är skickad till alla skolor. Ansökan ska vara inne senast 12 februari 2018.

Läs mer om stipendiet —>

Framtidens konstpedagogik

Måndag 4 december kl 14-16 berättade årets konstpedagogstipendiater Elisabeth Bucht och Moa Lönn om sitt projekt "Det händer", med nyanlända och asylsökande, och om sin studieresa till Berlin.

Läs mer här —>

Ny bok om teckning

Hösten 2016 släpptes "Tecknarögon", en rikt illustrerad bok med texter om teckningsstipendiaterna, teckningens historia och Bror Hjorth. Köp den i museet!

Bror Hjorths Hus —>