Bror Hjorthföreningen

Framtidens konstpedagogik

Måndag 4 december kl 14-16 berättar årets konstpedagogstipendiater Elisabeth Bucht och Moa Lönn om sitt projekt "Det händer", med nyanlända och asylsökande, och om sin studieresa till Berlin.

Läs mer här —>

Konsert med Joel Bremer

Fredag 1 december kl 19 spelar Joel Bremer, folkmusikstipendiat 2007, låtar efter spelmän som Bror Hjorth avbildat. Konserten ges i Bror Hjorths ateljé

Läs mer om stipendiet —>

Styrelseledamöter avtackade

Vid årsmötet 30 mars avtackades Maria Bjerby-Stenudd och Joakim Löfkvist för sina insatser i föreningens styrelse. Magnus Haag och Evert Wallström valdes till nya ledamöter.

Läs mer om styrelsen —>

Ny bok om teckning

Hösten 2016 släpptes "Tecknarögon", en rikt illustrerad bok med texter om teckningsstipendiaterna, teckningens historia och Bror Hjorth. Köp den i museet!

Bror Hjorths Hus —>